Du er her

Landbrug og Fødevarer - I høster som I har sået

”Landbruget er udsat for unuancerede hug” lyder det fra Lone Andersen, viceformand i ”Landbrug og Fødevarer”, i gårsdagen Politiken. Men overskriften er misvisende, I høster som I har sået. Her nogle eksempler. Trods advarsler fra læger og andre sagkyndige i de seneste år har svine MRSA bredt sig fra svinebestand til svinebestand og fra svin til mennesker. 88 % af danske slagtesvin mener man nu er smittet med MRSA og omkring 12.000 danskere er raske smittebærere. For kort tid siden døde endnu en dansker af MRSA. De ansvarlige er lette at udpege. Det er ”Landbrug og Fødevarer”, der med held har kunnet presse skiftende landbrugsministre til eftergivenhed over for svineproducenternes ønsker om forebyggende brug af antibiotika i svinebesætningerne. Det er første del af mit svar på viceformand Lone Andersens indlæg. Anden del handler om samme organisations fodslæbende holdning til dyrevelfærd. Halekuperingerne fortsætter, kastration af smågrise uden bedøvelse fortsætter, smågrisene tages stadig fra søerne for tidligt i forhold til dyrenes biologiske behov, fikseringen af søerne fortsætter, osv. I den forbindelse er alle tiltag i ”Handlingsplan for dyrevelfærd for svin” som ”Landbrug og Fødevarer” har forhandlet med fødevareministeren ren kosmetik. ”Landbrug og Fødevarers” indædte kamp mod alle tiltag der kan hjælpe den skrantende danske naturs biodiversitet på fode igen, er tredje del af svaret. Jeres modstand mod randzoner, mod vandløbsregulativer, mod regulering af gødskning. Den fjerde er landbrugets respektløse omgang med de naturtyper som er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. De bliver jævnt hen pløjet ned. Nej, Lone Andersen, nøglen til udvikling og nytænkning af landbrug og landdistrikter ligger primært hos ”Landbrug og Fødevarer”. Hvad med at tænke dyrevelfærd frem for industri, kvalitet frem for kvantitet, økologi frem for kunstgødning?

 

Nyhedstype: 

Tilføj kommentar

Filtered HTML

  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.

Plain text

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.

© 2012 Henning V. jensen