Du er her

Morten Messerschmidt som identitær ideolog 2

Endnu en gang vender Morten Messerschmidt sig mod det europæiske oplysningsprojekt og hævder sit identitære ståsted. Det gør han i et debatindlæg i dagbladet Politiken medio oktober med overskriften "Menneskeretten truer demokratiet". Denne gang er den tragiske  begivenhed i den europæiske historie knyttet til årstallet 1789. Den franske revolutions tanker om det enkelte individs frihedsrettigheder omstøder loven og retsstaten og bliver "som et ateistisk credo en erstatning af Gud" som Morten Messerschmidt udtrykker det. For den kristne ideolog er menneskerettighederne Fandens værk og ved samme lejlighed bliver Gud, Konge og Fædreland krænket, fornemmer man. Morten Messerschmidt fremfører her en politisk reaktionær tankegang som er overraskende for et moderne, oplyst menneske, og han fremlægger en overraskende vinkling af den europæiske historie. Før den franske revolution var der næppe love eller en retsstat der beskyttede borgerne i de europæiske enevældige konge- og hertugdømmer mod vilkårlige overgreb fra adelen og staten. Derfor ser progressive mennesker i dag udvikling fra 1789 og frem til nu som et kæmpe fremskridt, men Morten Messerschmidts indlæg viser også at i de kommende år vil de reaktionære og populistiske kræfter i Europa gøre menneskeretten til den kommende værdidebats kampplads.

Når det gælder demokratiet er det i følge Morten Messerschmidt Den europæiske menneskeretsdomstols kritik af Danmarks brug af isolationsfængsel, frihedsberøvelse af afviste asylansøgere og forbud mod udvisning af kriminelle der truer det danske demokrati. Men samtidigt erkende Morten Messerschmidt at Danmark som suveræn stat frivilligt har overdraget visse beføjelser til internationale retsinstanser, og derfor kommer debatindlægget til at fremstå selvmodsigende med mindre Moretn Messerschmidt vil have disse beføjelser rullet tilbage. Det vil han givet. Til gengæld er vi andre der kan forstille os at om nogle år, er det kunne disse overnationale retsinstanser der i nogen grad vil kunne beskytte nogle af os borgere mod den voksende nationalisme i Europa som Morten Messerschmidt og DF er en del af.  

Nyhedstype: 

Tilføj kommentar

Filtered HTML

  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.

Plain text

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.

© 2012 Henning V. jensen