Du er her

Ud med snyd, ind med faglig viden

Ændrede eksamensformer er det eneste værn mod snyd – og vil give højere fagligt niveau

Snyd er fristende for mange, siger nogle gymnasieelever, og en matematiklærer på samme gymnasium har her i eksamensperioden samlet en masse eksempler på snyd i det daglige og ved de skriftlige studentereksamener. Snyderiet foregår via nettet, men det foregår også fordi prøverne og eksamener foregår uden for gymnasiet.

Hvis man vil undgå snyd, og hvis man i det danske undervisningssystem vil indføre en reel prøve af den enkelte elevs viden om et givet emne i et givet fag, er der kun en vej. Det er en eksamensform som rummer følgende elementer:

Eksamen foregår i et lukket rum uden mulighed for kontakt til omverdenen, eksamen foregår på uddannelsesinstitutionen og ikke udenfor, den skal være skriftlig med en pc der ikke kan gå på nettet, eller mundtlig, eksamen strækker sig over et bestemt tidsrum på en bestemt dag, eleven kender emnet, men ikke eksamensspørgsmålet på forhånd, og eleven må kun medbringe sine egne noter fra undervisningen og hjemmeforberedelsen til prøven, ikke de anvendte lærebøger.

Jeg forestiller mig at ved de skriftlige eksamener stiller skolen pc'er til rådighed for eleverne og de studerende som er rene skrivemaskiner. Besvarelsen afleveres på et usb-stik om skolen stiller til rådighed, og en eksamensvagt eller skolens sekretær sender over nettet til censor.

Det er en form som også vil kunne anvendes på alle de videregående uddannelser, og sidegevindsten vil være en umiddelbar højnelse af elevernes og de studerendes daglige indsats sammen med en generel højnelse af det faglige niveau.

Med den eksamensform vil det fx ikke være muligt at få far der har gået på DTU, til at tage fri en dag og manuducere Søren i 24-timers opgaven i fysik på C-niveau fordi Søren ikke har lavet en dyt hele året. Det vil heller ikke være muligt for studerende at blive væk fra undervisningen i et givet emne, for blot som eksamensopgave at aflevere ti sider om et frit valgt underemne som man har en uge til at skrive. Og det vil også lukke for den hob af betalte lektiehjælpere som sidder ved telefoner og pc'er mens deres klienter er til eksamen.

Formen som den skitseret her, og som den ældre generation givet kender, gør det meget mere besværligt at snyde end med de nuværende eksamensformer, og antallet af sager med eksamenssnyd er da også vokset voldsomt de seneste år.

Derudover vil den foreslåede eksamensform sætte langt højere krav til til den viden som eleven eller den studerende skal tilegne sig løbende gennem undervisningen, fordi eksaminanden alene med sig selv skal præsentere den viden som eksamen prøver vedkommende i.

Den eneste hjælp er vedkommendes egne noter som er produceret enten i løbet af undervisningen eller under læseferien og eksamensforberedelsen. Således får den der skal prøves, lejlighed til at producere og reproducere sin viden om emnet to gange.

Hvis de ansvarlige for vores undervisningssystem ikke mener at vores undervisningsinstitutioner skal producere faglig viden, men kompetencer, så skal man bare blive ved som det ser ud nu; men jeg vil vove at påstå at den foreslåede eksamensform også er kompetenceudviklende. Den første kompetence der springer i øjnene, er evnen til at afgrænse et underemne i forhold til et givet overemne, den anden at aktualisere en given viden i en bestemt situation, den tredje er at kunne præsentere denne viden i en skriftlig eller mundtlig form.

Høje faglige krav til eksamenerne i det danske undervisningssystem sammen med med en eksamensform der prøver den enkelte elev eller studerende i faglig viden, vil være den bedste garant for en samlet høj kvalitet i det danske undervisningssystem.   

Nyhedstype: 

Tilføj kommentar

Filtered HTML

  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.

Plain text

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.

© 2012 Henning V. jensen