Du er her

Vælgerbestikkelse, svækkelse af vagthundene og på akkord med demokratiske værdier – sådan er dansk politik lige nu.

Efter to dårlige valg vil Venstre generobre de gule områder som DF overtog. For at genvinde magten har venstre sat en gigantisk vælgerbestikkelse i gang i de områder. Landbruget og fiskeriet skal forkæles og vælgerne i ’produktionsdanmark’ vindes tilbage.

Her fører miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen an. Det hagler med lovforslag og bekendtgørelser der skal gøre det lettere at være landmand som det lyder i de mange euforiske nyhedsbreve fra Esben Lunde Larsens pressemedarbejdere.

Det første skridt var Landbrugspakken som tillader landmændene at gødske mere end miljøet kan bære, men Esben Lunde Larsen har ikke lyst til at gribe ind, han vil nødigt genre vælgerne på traktorerne.

I nationalparkerne i Danmark tilgodeser han landbrugets interesser i langt højere grad end naturens. Det er således symptomatisk at Esben Lunde Larsen udnævnte en godsejer som formand for naturparken Kongernes Nordsjælland.

Det højt opreklamerede svinevelfærdsmærke ville Dyrenes Beskyttelse og COOP ikke være en del af. De havde selvfølgelig gennemskuet at det igen var landbrugets interesser, dvs. svineproducenternes, Esben Lunde Larsen prioriterede snarere end forbrugernes.

Men erhvervsfiskeriet skal også have nogle lunser, dvs. de pengestærke kvotekonger, så Miljø- og fødevareministeren tilbageholdt flere af de forslag om tiltag mod den ulige fordeling af fiskekvoter som embedsmænd i hans eget ministerium var kommet op med til Folketingets fiskeudvalg. At lade kvotekongerne i fred er også kommet hans chef, Lars Løkke til gode.

Som statsmagt er regeringen arbejdsgiver for de statsansatte og disponerer dermed uden at skulle spørge Folketinget over hvor de statsansattes arbejdspladser skal ligge. Den magt har VLAK- regeringen uden blinken benyttet sig af. Som anden side af bestikkelsen af vælgerne i den tidligere magtbase i provinsen kan man se udflytningen af statslige arbejdspladser. Der kan være megen sund fornuft i at statslige institutioner er fordelt i hele landet i forhold til deres funktioner, men ikke vilkårligt efter hvem man vil tilgodese i baglandet.

Vagthundene skal stækkes, og igen er Esben Lunde Larsen en af hovedmændene. Miljøstyrelsen er i forbindelse med udflytningen blevet kraftigt beskåret, og med det videnstab som opstår i forbindelse med udflytningen svækkes styrelsens faglighed og dens funktion som vagthund for miljøet. Det passer den landsbrugsglade landbosøn Esben Lunde Larsen godt.

Konkurrenceudsættelsen af opgaver for Miljø- og Fødevareministeriet er endnu et tiltag der skal få forskningen og forskerne på universiteterne til at rette ind og kritik af magten til at træde varsomt. Aarhus Universitetet er blevet afhængig af de 400 millioner kr. årligt fra Miljø- og Fødevareministeriet, og hvem bider den hånd der føder en? Var det det en undrende offentlighed så da Danmarks Naturfredningsforening og Bjørn Molt Petersen såede tvivl om Aarhusforskernes beregninger i Landbrugspakken for Miljø- og Fødevareministeriet, og forskerne svarede igen?

Det var for øvrigt den samme stækkelse af miljøfaglige institutioner Lars Løkkes nedlæggelse af amterne og deres administration af miljølovgivningen bl. a. havde som formål.

Også udflytningen af Det økonomiske Råd er et led i Venstreregeringens interesse i at skaffe sig af med kritik af dens forvaltning af magten. Ligesom det er tilfældet med Miljøstyrelsen vil udflytningen af Det økonomiske Råd svække rådets arbejde, og det passer givet VLAK-regeringen godt. Helt i tråd med at gruppeformændene i de tre regeringsbærende partier foreslog at flytte Folketingets egne institutioner ud af Folketinget. Fri for dem i det daglige var tanken vel. Til gengæld bliver Venstre hovedkvarter liggende i Søllerød. ”Vi har brug for at det ligger i nærheden af Christiansborg”, som Jakob Ellemann-Jensen udtrykte det i Deadline.

Under alle de fine ord om en ny fordeling af mediepengene og skattelettelser for befolkning kan man se beskæringens af DR.s budgetter som et åbent opgør med ’de røde lejesvende’ i Danmarks Radio. Her er regeringsmagten ikke alene, de gule lejesvende fra DF har længe plæderet for indgreb over for DR som aldrig har kunnet gøre de national-konservative ideologer hos DF tilfredse. Eksemplerne kender vi alle: ’1864’ og det sidste afsnit af ’Historien om Danmark’. Når DR bliver skattebetalt, kan et flertal i Folketinget skære i budgetterne hvis den kulturelle og ideologiske kritik af magten irriterer og frusterer magthaverne i den lovgivende forsamling, der skal bare 90 mandater til.

I Folketinget har bredt sig en stemning af magtbrynde der viser sig som indgreb i den personlige frihed for særlige samfundsgrupper og som kontrol og straf. Utilsløret magtens brug af magten. Under dække af ’undtagelsen’, ’at dette er ’en speciel situation’ vil regeringen med opbakning fra andre partier i Folketinget indføre dobbelt straf for forbrydelser begået i særlige områder af Danmark, børn af forældre i disse områder skal tvangsinskrives i daginstitutioner, og statsmagten vil også bestemme hvem der kan bo i hvilke boligområder. Undtagelseslove i et liberalt demokrati der helt specifikt rammer bestemte borgere som kan udpeges. Hykleriet afsløres når Venstre ikke vil tvinge par der ønsker skilsmisse, til en mæglingssamtale med den begrundelse at det er et indgreb den personlige frihed.

Magtbrynden vil også sætte det kommunale selvstyre ud af kraft, vil disponere over boligselskabernes og lejernes penge, vil økonomisk straffe alle og enhver der ikke lever op til regeringens og flertallets krav. Mens flere og flere krav og opgaver dynges over på kommunerne, daginstitutionerne, skolerne, gymnasier osv. beslaglægge statens deres ressourcer gennem omprioriteringsbidraget for at skaffe skattelettelser til deres hvide vælgere.

Trist og oprørende at skulle være vidne til det og at føle sig magtesløs.

 

 

 

Nyhedstype: 

Tilføj kommentar

Filtered HTML

  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p>
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.

Plain text

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.

© 2012 Henning V. jensen